Zakład powstał 18 marca 1991 roku w wyniku prywatyzacji  ZRE Gdańsk.
Zakład realizuje roboty remontowe, modernizacyjne oraz budowy kotłów parowych, wodnych i wszelkich urządzeń pomocniczych na terenie OPEC Grudziądz, ProNatura Sp. z o.o., Elana-Energetyka Toruń, Toruńska Energetyka ,,CERGIA’’ S.A., PFM ,,KLOSE’’ w Nowym n/W, Elektrowni Łagisza PKE, MONDI Świecie, Fabryka Papieru w Myszkowie, PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zakład posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego naprawy, modernizacji i wytwarzania:

• kotłów parowych,
• kotłów wodnych,
• stałych zbiorników ciśnieniowych,
• zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych,
• rurociągów przesyłowych do materiałów trujących, żrących lub palnych,
• rurociągów technologicznych
• i innych…